Förskolan Omma

Förskolan Omma har sex avdelningar och är belägen på Tycklingeområdet. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Det finns en stor förskolegård med många spännande uteaktiviteter.