Förskolan Blanka

Förskolan Blanka ligger centralt i Vadstena. Förskolan är en modern förskola med sex avdelningar. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Det finns en stor förskolegård med många spännande uteaktiviteter.