Avgifter i förskola och i fritidshem

Varje hushåll får en faktura som gäller för både förskolan och fritidshemmet. Vårt administrativa system räknar automatiskt ut vad hushållet ska betala om till exempel ett barn går i förskola och ett barn går i fritidshemmet. Avgifterna är lika i hela Sverige.

Maxtaxa

Skolverket har riksdagens uppdrag att inför varje nytt kalenderår fastställa vilket belopp som hushållet maximalt ska betala per månad (maxtaxa).

Från och med den 1 januari 2021 är beloppet fastställt till 50 340 kronor per hushåll.

Hushåll

Som hushåll räknas de personer som lever tillsammans i ett partnerskap.

Inkomstanmälan om du vill ha en lägre avgift

Om hushållets gemensamma inkomst före skatt ligger under beloppet för maxtaxa ska hushållet lämna in en inkomstanmälan för att ansöka om en lägre avgift.
Det är viktigt att du snarast anmäler ändrad inkomst för att få rätt avgift!

Observera att en ansökan om en lägre avgift måste göras inför varje nytt kalenderår!

Om avgiften inte betalas

Om hushållet inte betalar avgiften sker först ett samtal mellan familjen och rektorn. Skulle avgiften trots detta utebli kommer barnet att få en anvisad vistelsetid på högst 15 timmar i veckan och avgiften blir då 30 procent av vad hushållet normalt skulle få betala. Barnet får åter önskad vistelsetid när skulden är reglerad.

Förskola 15 timmar per vecka

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan. Även i detta fall betalar du enligt fastställd taxa.

Reducerad avgift vid avgiftsfri allmän förskola

I och med att barnet från 3 års ålder har rätt till avgiftsfri allmän förskola  525 timmar per år (augusti till och med maj), minskas avgiften med 30 procent om barnet på den övriga tiden är inskriven i förskolan. Reduceringen gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Notera att under månaderna juni och juli faktureras den avgift som normalt ska betalas av hushållet.

Uppsägningstid

Uppsägning av förskoleplatsen måste ske senast 60 dagar före den sista vistelsedagen. Avgift tas ut med två månadsavgifter efter det registrerade uppsägningsdatumet.

Avgiftens storlek 2021

Kostnad för barn i förskola per månad

Barn 1    3 % av inkomsten – dock högst 1510 kronor
Barn 2    2 % av inkomsten – dock högst 1007 kronor
Barn 3    1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor
Barn 4    0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Kostnad för barn på fritidshem per månad

Barn 1   2 % av inkomsten – dock högst 1007 kronor
Barn 2   1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor
Barn 3   1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor
Barn 4   0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Exempel 1: Hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 50 000 kr. För barn i förskolan betalar ni för barn ett 1478 kronor och för barn två 986 kronor. Totalt 2464 kronor.

Exempel 2: Hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 38 000 kr. För barn i förskolan (barn ett) betalar ni 1140 kronor och för barn i fritidshem (barn två) betalar ni 380 kronor. Totalt 1520 kronor.

För de fristående förskolorna kan det vara ett lägre belopp beroende på föräldratjänst. Kontakta respektive rektor för de fristående förskolorna.