Allmän förskola

Från augusti det år som barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Den är helt avgiftsfri och det är barnets egen rätt att få gå i förskola oavsett vårdnadshavarnas behov.

Den allmänna avgiftsfria förskolan omfattar 525 timmar per år från augusti till maj. Verksamheten är förlagd fem timmar på tisdag, onsdag och torsdag.

Behöver barnet mer vistelsetid utifrån vårdnadshavarnas behov ansökar ni om en heltidsplats men avgiften reduceras med 30 procent.

Om barnet behöver vanlig förskola under sommaren ska ansökan om ändrad vistelsetid anmälas senast den30 april.