Kommunala förskolor

I förskolan får ditt barn en bra start i livet. Vadstena kommuns förskolor utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära.

De kommunala förskolorna är Blanka, Omma och Gullvivan. De ligger samtliga i tätorten och är lätta att nå via gång- och cykelvägar.

Vadstenas kommunala förskolor har en hög grad av legitimerade förskollärare och har fina lokaler samt stora och stimulerande förskolegårdar.