Riksfärdtjänst: Ansök om din julresa före 22 november

Tänk på att julen är årets största högtid. Vill du resa med riksfärdtjänst till jul måste du ansöka och boka din resa i extra god tid. Ansökan avseende riksfärdtjänst inför jul behöver vara kommunen tillhanda senast 22 november.

Här ansöker du om riksfärdtjänst