Socialnämndens utskott 5 juni

Publicerad 2019-06-05

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 

Sammanträdesdatum: 2019-06-05
Anslaget sattes upp: 2019-06-05
Sista dag för överklagande: 2019-06-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.