Socialnämndens utskott 5 juli

Publicerad 2019-07-05

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-07-05
Anslaget sattes upp: 2019-07-05
Sista dag för överklagande: 2019-07-26
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.