Socialnämndens utskott 3 juli

Publicerad 2019-07-04

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum: 2019-07-03
Anslaget sattes upp: 2019-07-04
Sista dag för överklagande: 2019-07-25
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.