Socialnämndens utskott 13 januari

Publicerad 2021-01-13

 §§ 6-9 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-01-13
Anslaget sattes upp: 2021-01-13
Sista dag för överklagande: 2021-02-03
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Linda Fröjdh Dahlgren
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.