Socialnämndens utskott 1 oktober

Publicerad 2019-10-09

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Anslaget sattes upp: 2019-10-09
Sista dag för överklagande: 2019-10-30
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.