Socialnämnden 24 juli

Publicerad 2020-07-24

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-07-24
Anslaget sattes upp: 2020-07-24
Sista dag för överklagande: 2020-08-14
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.