Socialnämnden 19 april

Publicerad 2021-04-22

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-04-19
Anslaget sattes upp: 2021-04-22
Sista dag för överklagande: 2021-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.