Socialnämnden 18 mars

Publicerad 2020-03-23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-03-18
Anslaget sattes upp: 2020-03-23
Sista dag för överklagande: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.