Gurkan 5 m.fl.

Ändring av detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen (DP 67)

Publicerad 2019-05-31

Granskningsskedet för förslaget för ändring av gällande detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen (DP67) pågår under tiden 3 - 28 juni 2019.

Plan- och bygglovavdelningen har tagit fram ett förslag för ändring av gällande detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen (DP67). Förslaget är ute på granskning under tiden 3 - 28 juni 2019.

Läs mer om processen och planförslaget här.