Samhällsbyggnadsnämnden 4 december

Publicerad 2018-12-13

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-12-04
Anslaget sattes upp: 2018-12-13
Sista dag för överklagande: 2019-01-03
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.