Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-01-26
Anslaget sattes upp: 2021-01-27
Sista dag för överklagande: 2021-02-17
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.