Samhällsbyggnadsnämnden 21 maj

Publicerad 2019-05-28

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Anslaget sattes upp: 2019-05-28
Sista dag för överklagande: 2019-06-18
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.