Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars

Publicerad 2019-03-21

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-03-19
Anslaget sattes upp: 2019-03-21
Sista dag för överklagande: 2019-04-11
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.