Samhällsbyggnadsnämnden 18 juni

Publicerad 2019-06-24

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-06-18
Anslaget sattes upp: 2019-06-24
Sista dag för överklagande: 2019-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.