Samhällsbyggnadsnämnden 15 oktober

Publicerad 2019-10-17

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-10-15
Anslaget sattes upp: 2019-10-17
Sista dag för överklagande: 2019-11-07
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.