Överförmyndarnämnden 14 september

Publicerad 2020-09-15

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-09-14
Anslaget sattes upp: 2020-09-15
Sista dag för överklagande: 2020-10-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.