Överförmyndarnämnden 12 november

Publicerad 2020-11-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-11-12
Anslaget sattes upp: 2020-11-18
Sista dag för överklagande: 2020-12-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.