Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 19 mars

Publicerad 2020-03-20

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-03-19
Anslaget sattes upp: 2020-03-20
Sista dag för överklagande: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.