Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 10 maj

Publicerad 2019-06-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-06-10
Anslaget sattes upp: 2019-06-19
Sista dag för överklagande: 2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska serviceförvaltningen, Motala kommun
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.