KUNGÖRELSE AV FLYTTAT FORDON

Publicerad 2020-01-14

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till:

AB Begagnade Bildelar
Ensbovägen 5
582 54 Linköping

Registreringsnummer: AES 693
Fabrikat: Volkswagen
Ursprunglig uppställningsplats: Kommunparkeringen, Klosterledsvägen 35, Vadstena.

Ärendenummer: SBN/2020:7-514

 

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

 

Registreringsnummer: FNH 532
Fabrikat: Opel
Ursprunglig uppställningsplats: Kommunens uteförråd, infart Kronoängsgatan, Vadstena.

Ärendenummer: SBN/2020:7-514

 

Om inte fordonet löses ut och hämtas från skroten inom 0 månader efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.