KUNGÖRELSE AV FLYTTAT FORDON

Publicerad 2019-03-06

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till:

AB Begagnade Bildelar
Ensbovägen 5
582 54 Linköping

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 3 månader efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. 

Registreringsnummer: HFJ 076
Fabrikat: Volkswagen
Ursprunglig uppställningsplats: Kung Valdemars Väg 112, Vadstena.
Ärendenummer: SBN/2019:51-514