Kultur- och utbildningsnämnden 16 november

Publicerad 2020-11-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-11-16
Anslaget sattes upp: 2020-11-18
Sista dag för överklagande: 2020-12-09
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.