Kultur- och utbildningsnämnden 16 mars

Publicerad 2020-03-19

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Anslaget sattes upp: 2020-03-19
Sista dag för överklagande: 2020-04-09
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.