Kommunstyrelsen 5 februari

Publicerad 2020-02-12

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-02-05
Anslaget sattes upp: 2020-02-12
Sista dag för överklagande: 2020-03-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.