Kommunstyrelsen 7 oktober 2020

Publicerad 2020-10-14

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-10-07
Anslaget sattes upp: 2020-10-14
Sista dag för överklagande: 2020-11-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.