Kommunstyrelsen 4 september

Publicerad 2019-09-11

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Anslaget sattes upp: 2019-09-11
Sista dag för överklagande: 2019-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.