Kommunstyrelsen 17 mars

Publicerad 2021-03-24

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-03-17
Anslaget sattes upp: 2021-03-24
Sista dag för överklagande: 2021-04-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.