Kommunfullmäktige 23 oktober

Publicerad 2019-11-01

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-10-23
Anslaget sattes upp: 2019-11-01
Sista dag för överklagande: 2019-11-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.