Kommunfullmäktige 19 juni

Publicerad 2019-06-12

Klockan 18:30 i Medborgarsalen, Rödtornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Se kallelse/föredragningslista och handlingar på kommunens webbplats.