Kommunfullmäktige 17 juni

Publicerad 2020-06-25

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Anslaget sattes upp: 2020-06-25
Sista dag för överklagande: 2020-07-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.