Helhetshälsa planområde

Detaljplan för Kungs Starby 2:1 område för verksamhet

Publicerad 2019-11-29

Detaljplaneförslaget för del av Kungs Starby 2:1 ställs ut för granskning under tiden 2 - 27 december 2019.

Plan- och bygglovavdelningen har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör etablering av tillverkningsverksamhet vid Ödeshögsvägen, mittemot Vadstena Antik & Kuriosa vid Vadstenas södra infart. Granskningstiden pågår under tiden 2 - 27 december 2019.

Läs mer om processen och planförslaget här.