Detaljplan för ny skola och sporthall inom Vadstena 3:2 m.fl. ställs ut för förnyad granskning

Publicerad 2018-04-20

Detaljplan för nybyggnad av skola och sporthall inom fastigheten Vadstena 3:2 (del av) m.fl., (Cirkusplatsen) ställs ut för granskning måndag 23 april 2018

Granskningstiden för rubricerat detaljplaneförslag pågår mellan 23 april och 14 maj 2018.

Läs mer