Konsumentvägledning

Vadstena kommun erbjuder idagsläget inte tjänsten konsumentvägledning. Du som behöver råd och stöd i dessa frågor hänvisas till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden.

 

Hitta mer information och få råd och stöd

 

Tjänsten Hallå konsument

Hallå konsument är en upplysningstjänst för konsumenter. Tjänsten samordnas av Konsumentverket. På webbplatsen finns all konsumentinformation samlad och du kan läsa om vilka rättigheter du har som konsument, få tips inför ett köp och vad du gör efter ett köp när något har gått fel. Via webbplatsen kan du komma i kontakt med konsumentvägledare och ställa frågor om bland annat köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbara val.

Till tjänsten Hallå konsument

 

Konsumentverket

På Konsumentverkets sida finns information om myndighetens arbete och uppdraget att bidra till att konsumenter blir mer medvetna och säkra.

Till konsumentsverkets webbplats

 

Allmänna reklamationsnämnden 

Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar många typer av konsumenttvister och hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat. En anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Beslutet är sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Majoriteten av företagen följer beslutet. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad.

Till Allmänna reklamationsnämndens webbplats