Pussel autism

Stöd till familjen

Livet är inte alltid lätt. Många av oss behöver någon gång söka stöd av något slag. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer med problem.

Till familjebehandlarna på Råd och stöd Familjemottagningen kan du vända dig för att få stöd i din föräldraroll eller om du som barn och ungdom vill ha stöd i din familjesituation.Vi ger dig och din familj den stödinsats som ni behöver. Vi kan också hjälpa till med stöd i förebyggande syfte.

Stödet ges främst i form av samtalskontakter och stödinsatser i det dagliga livet. Målet är att tillsammans skapa former som stärker föräldraskapet. Det betyder i de flesta situationer att både föräldrar och barn samt övriga viktiga personer blir delaktiga i behandlingen.

Välkommen att höra av dig till oss på Råd och stöd Familjemottagningen!

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Råd och stöd Familjemottagningen
Besöksadress: Knivsmedsgatan 3
(samma ingång som till Folktandvården)

Familjebehandlare
Miia Grändås
Telefon: 0143-150 96,
070-252 40 22
Skicka e-post

Familjebehandlare
Carmen Söderstedt
Telefon: 0143-150 94,
072-531 15 20
Skicka e-post