Ekonomiskt stöd

Alla som lever i Vadstena har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från individ- och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd om du fått ekonomiska problem. Du kan också få stöd i att återkomma i arbete. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Du kan komma i kontakt med våra socialsekreterare hos individ- och familjeomsorgen på telefon 0143-151 50.
 
För mer information kan du läsa om budget- och skuldrådgivning, försörjningsstöd samt god man och förvaltare.

Konsumentverket har goda tips och idéer gällande bland annat pengar och ekonomi på sin webbplats.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Om du känner att du inte mår bra kan du klicka här för att få tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.

Här finns en samlad och jämförbar redovisning av verksamheternas kvalitet och resultat.