Vi pausar omsorg på annan tid

Publicerad 2021-03-29

Vadstena kommun har valt att pausa omsorg på annan tid med ett förlängt sommaruppehåll mellan den 17 maj och 1 september. 

Anledningen till pausen är att i slutändan få till en verksamhet som är både säkrare och bättre, för barnen såväl som personalen. Verksamheten har utvärderats och riskbedömts och ett antal brister behöver åtgärdas. 

Vår ambition är att öppna verksamheten igen i september.

 

Ett brev med fullständig information har skickats till berörda vårdnadshavare.