Förlängd fjärrundervisning för samtliga elever på högstadiet!

Publicerad 2021-03-30

Uppdatering 15 april:

Efter samråd med Region Östergötlands smittskyddsenhet förlängs fjärrundervisningen för samtliga klasser på högstadiet även vecka 16.

Rektorerna rapporterar att läget just nu är besvärligt och att det finns konstaterade fall av covid-19 inom både i förskola och grundskola. Det gäller personalen och med tanke på att de äldre eleverna undervisas i hemmet, och de yngre inte får testas, är det svårt att göra en bedömning av smittan bland barn och elever.

Fjärrundervisning innebär att eleverna följer undervisningen i hemmet via sina datorer. Läraren leder fjärrundervisningen (i de flesta fall från hemmet) och det kommer att finnas anpassade arbetsuppgifter inom varje ämne. Ordinarie schema följs och närvaro registreras. Eleverna på högstadiet kan beställa ett mål mat om dagen om så önskas.

Det är nu viktigt att eleverna, oavsett ålder, även fortsättningsvis bara umgås inom den egna familjen.

Kulturskolan och idrottsföreningarna har planerat om sina aktiviteter för att undvika fysiska kontakter bland ungdomarna.

Tillsammans måstse vi nu alla hjälpas åt för att hejda smittspridningen i Vadstena!