krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan-så här kan du förbereda dig för en plötslig oväntad händelse

Vecka 19 genomförs den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som syftar till att öka samhällsinvånarnas beredskap inför samhällskriser. Är du förberedd på ett längre strömavbrott?

 

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj med syfte att öka människors beredskap inför samhällskriser. Vi har alla, efter förmåga, ansvar för att ha en beredskap för att kunna hantera kortare eller längre typer av händelser.

Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner? Vet du hur du ska klara vardagen efter några dagars strömavbrott? Vad ansvarar kommunen för och vad ansvarar du som privatperson för? 

Målen med Krisberedskapsveckan är att
-fler privatpersoner blir medvetna om och reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris
-fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap i form av tex. en krislåda.
 
I samband med Vadstenamässan nästa vecka har du möjlighet lära dig mer om hur kommunen arbetar för att du som medborgare ska känna dig trygg och säker samt få lära dig mer om hur du kan förbereda dig på en plötslig oförutsedd händelse.

Besök montern Vadstena kommun/Trygghets- och säkerhetsrådet på mässan. Här du få mer information och får tips om vad en "krislåda" bör innehålla.

Hur har du det med vatten, värme, mat samt tillgång till att kunna ta del av information?

 

Mer information finns också under sidorna http://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/Kris-och-sakerhet/Krisberedskap/

#krisberedskapsveckan.