Stressad gymnasieelev

Ungdomars hälsa i Vadstena

Publicerad 2019-06-03

Varje år genomförs ungdomsenkäten Om Mig som undersöker hälsa och livsstil hos ungdomar i Östergötland.
Ungdomars självskattade hälsa visar att ungdomarna upplever en större psykisk ohälsa än tidigare.

Ungdomsenkäten Om Mig genomförs i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Det är femte året i rad som ungdomsenkäten genomförs och sker i samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Frågorna i enkäten har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

– Enkäten ger oss värdefull information om de ungas psykiska hälsa. Det är smärtsamt att se att så många unga i vårt samhälle mår psykiskt dåligt. Det här är något som vi vill göra någonting åt. Vi vill att unga ska få hjälp så tidigt som möjligt när de börjar må dåligt. De ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd med ansvar för frågor kring psykisk hälsa.

En positiv förändring är att alkoholintaget ser ut att minska både i grund- och gymnasieskolan. Men tobaksbruket ligger kvar på ungefär samma nivå som för fem år sedan. I år visade en ny fråga att det är nästan dubbelt så många elever i årskurs åtta som har provat e-cigaretter (20 %) jämfört med vattenpipa (13 %). Var fjärde elev i tvåan på gymnasiet har rökt e-cigarett flera gånger.

För Vadstenas del ligger värdena i stort sett som i övriga småkommuner.
Det går att själv ta del av sammanställning på Regionen Östergötlands sida.

Ta del av resultatet här!

Gå in under nedanstående länk. Nytt fönster öppnas som excel-fil.
Använd CTRL-knappen för att göra olika val och jämförelser.

image.png