Omslagsbild arkitekttävling

Tävlingsförslagen för Rådhustorget och Apotekstomten ställs ut!

Nu är tävlingsförslagen tillgängliga – ta del av dem nedan! Ett vinnande arkitektkontor kommer att koras av juryn i början av juli 2019.

Syftet med tävlingen är att få fram ett vackert, kvalitativt och nyskapande gestaltningsförslag där Rådshustorget och Apotekstomten förstärks som mötesplatser och där olika funktioner samspelar på ett väl fungerande sätt under hela året.

En omfattande medborgardialog har legat till grund för arbetet, insamlade synpunkter kring platsernas nya utformning har satt ramarna för Tävlingsprogrammet. Nu startar det spännande arbetet med att utse ett vinnande kontor.

De fyra tävlingsförslagen kommer att ställas ut för allmänheten på InfoCenter, Storgatan 28 så snart de nya lokalerna är invigda. En av kommunfullmäktige tillsatt referensgrupp med politiskt engagerade personer har bildats med syfte att inhämta synpunkter från allmänheten. Dessa ska presenteras för jurygruppen som i sin tur utser det vinnande förslaget.

Välkomna att ta del av förslagen nedan:

Trådar väver fält
Här och nu
Premiär
Väva