Vadstenavy

Skadegörelse oroar!

Publicerad 2019-08-06

Under sommar har det inträffat en mängd skadegörelser runt om i tätorten. Det rör sig om krossade försterrutor på skolorna men även skadegörelse på båtar vid lilla hamnarmen har förekommit. Nu samlas polis, skola, fastighetsbolaget och samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera åtgärder.

Under sommaren har skolorna utsatts för en rad skadegörelser. Försterrutor är krossade, ungdomar har klättrat upp på taken och det har förekommit inbrott.

Vid bryggorna vid lilla hamnparken har ungdomar hoppat från båtarna vilket har orsakat skador.

- Vi kommer så fort som möjligt att kalla till ett extra trygghets- och säkerhetsråd, berättar Bo Gäfvert som är sammankallande i rådet. 

Vid det extrainsatta mötet kommer polisen, socialtjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsbolaget och representanter för skolorna att närvara.

- Det har gjorts olika iaktagelser och vi kommer jämföra dessa för att få fram en bild över vilka ungdomar som är delaktiga. Det har varit ungdomar, gäng i olika åldrar, som har varit igång.

Enligt uppgifter har inte alla ungdomar varit lika aktiva i skadegörelsen, men det är viktigt att föräldrarna är medvetna om att deras barn kan finnas med i sammanhanget och bli indragna i tråkigheter.

- Som vanligt gäller att föräldrarna är lite uppmärksamma på vad deras barn har för sig när de är ute på kvällarna eller åker och badar, tillägger Bo Gäfvert.