Resekort Östgötatrafiken

Nytt biljettsystem på Östgötatrafiken

Den 14 juni är sista dagen du kan använda ditt gamla resekort för att resa med Östgötatrafiken.

Region Östergötland ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i länet. Kommunerna ansvarar ekonomiskt för den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänst och skolskjutsar, men Vadstena kommun har lämnat över uppdraget att utföra den trafiken till Östgötatrafiken.

Östgötatrafiken kommer att byta ut sina resekort vilket innebär att nya kort kommer att skickas ut till våra kommuninvånare som är färdtjänstberättigade. Till hösten kommer gymnasieeleverna att få nya resekort.

Du som åker med den allmänna kollektivtrafiken behöver ta del av informationen om vad som gäller för ditt resekort.

Läs mer på Östgötatrafikens webbplats!