Byggplatsområde Drottningmarken

Över 100 nya bostäder redo för inflyttning 2021

Det var länge sedan det byggdes så många nya bostäder i Vadstena som nu. Och efterfrågan är stor, byggherrarna står i kö. Sammantaget är det flera hundra nya bostäder som möjliggörs de närmaste åren och många kommer stå klara för inflyttning redan 2021.

På Södra Drottningmarken pågår byggnation av villor och parhus, både hyresrätter och privatägda med inflyttning 2021. Därutöver släpps ytterligare  villatomter och en markanvisning till årsskiftet.

Inom tidigare bebyggda områden pågår ytterligare projekt. Privata exploatörer bygger nu på fastigheter på Motalagatan, Johan III:s väg och Jungfruvägen. Markanvisning finns för bostadsrätter på Johan III:s väg. Kommunens Vadstena Fastighets AB har också kommit långt med trygghetsboendet på Kalkhagsvägen.

Sammantaget är det ett varierat utbud för olika behov som inte bara välkomnas av inflyttande kommuninvånare. För befintliga vadstenabor ger det också en möjlighet att bidra till flyttkedjan och frigöra bostäder i det äldre beståndet till den yngre generationen.