Food for life

Östgötaleden anläggs även i Vadstena

Publicerad 2018-11-22

Östgötaleden är en vandringsled som sträcker sig över stora delar av Östergötland och som nu även anläggs i Vadstena kommun i samarbete med Region Östergötland och lokala intressenter.

Leden ska öka förutsättningarna för ett ökat friluftsliv vilket i sin tur bidrar till postiva effekter för näringslivet. Sträckningen kommer att gå igenom Vadstena tätort och binda samman kommunen i tre vädersträck. Bitvis samordnas leden med den redan befintliga pilgrimsleden.

Då sträckningen är planerad att gå i närheten av flera fastigheter bl.a i de södra delarna av kommunen, kommer berörda markägare och övriga intressenter att få information om vilken påverkan detta kan få. Den planerade sträckningen är dock ett förslag. Ingen skyltning kommer att ske på privat mark utan markägarens tillstånd. Naturligtvis kommer också kommunen att ansvara för underhåll och skötsel.

Kommunens handläggare kan hjälpa till att reda ut olika frågeställningar och det går bra att mejla frågor eller övriga synpunkter till kultur- och fritidschef Maria Jönsson: maria.jonsson@vadstena.se