Nygammal majoritet

Publicerad 2018-09-20

Idag har Moderaterna och Socialdemokraterna i Vadstena tillkännagivit att de avser att fortsätta i gemensam majoritet under mandatperioden 2018-2022.

Beslutet grundas i ett gott samarbetsklimat och en gemensam syn inom viktiga sakpolitiska områden, bland annat befolkningsutveckling, bostadsbyggande, låneutrymmen och framtida ekonomi.

I utskickat pressmeddelande skrivs att de avser att inleda diskussioner med ytterligare ett parti samt att de kommit överens om fördelningen av ordförandeuppdragen i vissa styrelser och nämnder.
För ytterligare information hänvisas till Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S).